Завдання 6 Записати рівняння реакцій первинної та вторинної дисоціації комплексної сполуки та константу стійкості комплексного йона K3[Fe(CN)6]. (Решение → 34589)

Заказ №38737

Завдання 6 Записати рівняння реакцій первинної та вторинної дисоціації комплексної сполуки та константу стійкості комплексного йона K3[Fe(CN)6].

Розв’язок:

Запишемо рівняння реакцій первинної та вторинної дисоціації комплексної сполуки: K3[Fe(CN)6] → 3K+ + [Fe(CN)6] 3- - первинна дисоціація [Fe(CN)6] 3- ↔ Fe+3 + 6CN- - вторинна дисоціація Вираз для константи стійкості має вигляд

Завдання 6 Записати рівняння реакцій первинної та вторинної дисоціації комплексної сполуки та константу стійкості комплексного йона K3[Fe(CN)6].