Завдання 8 Як зміниться рН, якщо вдвічі розбавити водою 0,2 М розчин ацетатної кислоти? (Кд(СН3СООН) = 1,8*10-5 ) (Решение → 34556)

Заказ №38737

Завдання 8 Як зміниться рН, якщо вдвічі розбавити водою 0,2 М розчин ацетатної кислоти? (Кд(СН3СООН) = 1,8*10-5 )

Розв’язок:

Оцтова кислота є слабкою органічною кислотою, тому величина рН (до розведення водою) обчислюється як: [H+ ] = = = 0,0019 моль/л рНо = - lg[H+ ] = - lg 0,0019 = 2,72 В результаті розведення водою концентрація кислоти зменшується у 2 рази і становить 0,1 М. Тоді значення рН після розведення становить: [H+ ] = = = 0,00134 моль/л рН = - lg[H+ ] = - lg 0,0019 = 2,87 Зміна рН буде дорівнювати: ΔрН = 2,87 – 2,72 = 0,15

Завдання 8 Як зміниться рН, якщо вдвічі розбавити водою 0,2 М розчин ацетатної кислоти? (Кд(СН3СООН) = 1,8*10-5 )