Завдання 4 Визначте константу гідролізу амоній хлориду(Кд(NH4OH) = 1,8*10-5 ) (Решение → 34609)

Заказ №38737

Завдання 4 Визначте константу гідролізу амоній хлориду(Кд(NH4OH) = 1,8*10-5 ).

Розв’язок:

Амоній хлорид – сіль, що утворена катіоном слабкої основи т ааніоном сильної кислоти; гідроліз за катіоном: NH4Cl + H2O → NH3 + H2O + HCl Йонне рівняння: NH4 + + H2O → NH3 + H2O + H+ ( pH<7, кисле середовище). Константа гідролізу для такого типу солі може бути розрахована за формулою: Кг = , де Кв – константа дисоціації води, що рівна 10-14 . Тоді отримаємо: Кг = = 5,6*10-10

Завдання 4 Визначте константу гідролізу амоній хлориду(Кд(NH4OH) = 1,8*10-5 )