Завдання 5 Визначити (відповідь пояснити), чи можекалій дихромат K2Cr2O7 в кислому середовище окиснити Br- до Br2 (Решение → 34600)

Заказ №38737

Завдання 5 Визначити (відповідь пояснити), чи можекалій дихромат K2Cr2O7 в кислому середовище окиснити Br- до Br2.

Розв’язок:

Запишемо теоретичне рівняння хімічної реакції: K2Cr2O7 + KBr + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Br2 + K2SO4 + H2O Знайдемо коефіцієнти йонно-електронним методом: Cr2O7 2- + 14H+ + 6e → 2Cr+3 + 7H2O – окисник, процес відновлення 2Br- - 2e → Br2 – відновник, процес киснення Cr2O7 2- + 14H+ + 6Br- → 2Cr+3 + 7H2O + 3Br2 Або у молекулярному вигляді: K2Cr2O7 + 6KBr + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Br2 + 4K2SO4 + 7H2O Згідно довідковим даним, електродні потенціали пар дорівнюють: Е о (Cr2O7 2- /Cr+3) = +1,333 В; Е о (Br- /Br2) = +1,087 В. Знайдемо значення ерс системи: Е = Еокисн – Евідн = 1,333 – 1,087 = 0,246 В Так як Е>0, значить, протікання процесу можливе у прямому напрямку за наведених умов.

Завдання 5 Визначити (відповідь пояснити), чи можекалій дихромат K2Cr2O7 в кислому середовище окиснити Br- до Br2