Завдання 7 Чи утворюється осад, якщо до 0,01 дм3 0,002 М розчину барій хлориду BaCl2 додати 0,05 дм3 0,001 М розчину натрій хромату Na2CrO4? (Решение → 34573)

Заказ №38737

Завдання 7 Чи утворюється осад, якщо до 0,01 дм3 0,002 М розчину барій хлориду BaCl2 додати 0,05 дм3 0,001 М розчину натрій хромату Na2CrO4?

Розв’язок:

Запишемо рівняння хімічної реакції: BaCl2 + Na2CrO4 → BaCrO4↓ + 2NaCl Процес дисоціації барій хромату має вигляд: BaCrO4 → Ba+2 + CrO4 2- Знайдемо кількість молей для кожного йону: n (Ba+2) = C(BaCl2)*V(BaCl2) = 0,002*0,01 = 0,00002 (моль) n (CrO4 -2 ) = C(Na2CrO4)*V(Na2CrO4) = 0,001*0,05 = 0,00005 (моль) добуток концентрацій йонів становить: [Ba+2]*[CrO4 2- ] = 0,00002*0,00005 = 1*10-9 , що вище, ніж добуток розчинності барію хромату (1,2*10-10), то осад утворюється.

Завдання 7 Чи утворюється осад, якщо до 0,01 дм3 0,002 М розчину барій хлориду BaCl2 додати 0,05 дм3 0,001 М розчину натрій хромату Na2CrO4?