"1С:Бухгалтерия 8" программа

1 БУХГАЛТЕРЛІК  БАЛАНС  ЖӘНЕ  ОНЫң МАЗМҰНЫ

1.1 БУХГАЛТЕРЛІК  БАЛАНС ТҮРЛЕРІ  

       Бухгалтерлік  есептің  негізгі  атқаратын  қызметінің функциясының  бірі - пайдаланушыларға  кәсіпорынның  мүлкі  және  қаржылық  жағдайы  туралы  ақпараттық  мәліметтерді  уақытылы  жеткізіп  беріп  отыру.  Осындай  ақпараттық  мәліметтің  негізгі  қайнар  көзі - бухгалтерлік  баланс.

       Сырт  көзбен  қарағанда  кәсіпорынның  бухгалтерлік  балансы  актив  және  пассив  деп  аталатын  екі  бөлімді  кесте  болып  табылады. Бухгалтерлік  есеп  стандартына  сәйкес  бухгалтерлік  баланстың  актив  бөлімінде  кәсіпорынның  өзіне  тиесілі,  яғни  қолда  бар  мүліктері  қарастырылады.  Ұйым  осыларды  пайдалану  арқылы  ғана  алдағы  уақытта  табыс  таба  алатындықтан  бұл  мүліктерді  кәсіпорынның  әлуетті  табыстары  ретінде  таниды.

     Ал  баланстың  пассиаві  деп  аталатын  бөлімінде  кәсіпорынның  қорлану  көздері  туралы  ақпаратты  мәлімет  жазылады.

       Өзінің  жасалу  уақытына,  қолданылу  барысына  қарай  бухгалтерлік  баланс  әр  түрлі  болып  келеді.  Кәсіпорынның  жаңадан  құрылған    уақытында  жасалған  бухгалтерлік  баланс  кіріспе  баланс  деп  аталады.

       Кіріспе баланста      ұйымның  қызметін  бастар  алдындағы  жарғылық  капитал  көрсетіледі.

       Ұйымның бухгалтерлік  балансы  ілгеріде  айтылғандай  белгілі  бір  уақытқа,  яғни  айдың,  тоқсанның  немесе  жылдың  басына  жасалынады.  Осыған  сәйкес  кәсіпорынның  өз  қызметі  барысында  әрбір  белгіленген  есеп  беретін  уақыттағы  құрастырылған  балансы   ағымдағы  бухгалтерлік  баланс  болып  есептеледі.

       Кәсіпорынның    жойылу  балансы   осы  ұйым  өз  қызметін  тоқтатар  кезде,  таратылатын  уақытта  жасалады.  Осы  аталған  жойылу  балансының   өзі  әр  түрге  бөлінеді.

       Жойылу  балансы  еліміздегі  бухгалтерлік  есеп  және  аудит  мамандарын  даярлауда  көп  еңбек  сіңіріп  жүрген  белгілі  ғалым Әбдіғали  Әбдіманапов  өзінің "Бухгалтерлік  есеп  теориясы  және  принциптері"  атты  еңбектерінде  екі  түрге  бөледі   және  оның  бірі  ұйымның  жабылуына  байланысты,   ал  екіншісі  ұйымның  жабылғандығын  қортындылау  үшін  қарастырылады  деп  жазылған  болатын. 
 
 
 
 
 

2 КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

2.1 Кәсіпкерлік түсінігі және оның мәні

  Кәсіпкерлік феномені ерте кезден бері әлеуметтік – экономикалық ғылымның назарын аударуда. Негізінен,  кәсіпкерлік қызмет пен экономикалық қызметті айыра білу керек. Біріншісі, адам әлеуметтік – экономикалық тұрпат ретінде сипатталады, ал өсімдік теру, аң аулау, мал шаруашылығы т.б. экономикалық қызмет түріне тиесілі.

      Кәсіпкерліктің  қалыптасуы мен бекуіне себеп  болған шешуші шарттар мен факторлардың бірнеше түрін қарастыруға болады:

- Азаматтық  қоғам мен құқықтық мемлекеттің  қалыптасуы;

- Жеке  тұлғалық идеялардың қалыптасуы;

- Ерікті  түрде экономикалық таңдау мен  бостандықпен байланысты меншіктік  қызметпен шұғылдануға құқықтың  қалыптасуы;

- Меншіктің  мемлекеттік биліктен сәйкесінше  экономикалық биліктің саяси  биліктен бөлінуі;

- Өмірдің  экономикалық, әлеуметтік және саяси  аспектілерінің бір-бірінен бөлінуі;

- Нарықтық  экономиканың қалыптасуы және  т.б.

      Кәсіпкерлік пен бизнестің қалыптасуының  ел экономикасына әсері төмендегі  1 - сызбадағыдай ықпал береді.  

1-сызба.  Кәсіпкерлік пен бизнестің қалыптасуының ел экономикасына әсері

      Кәсіпкерлік әр түрлі елдерде  әр түрлі адамдармен 800 жылдың көлемінде әрқалай түсіндірілді. Ғылыми әдебиеттерде кәсіпкерлік терминінің бірдей түсінігінің болмауынан экономистер, социологтар, философтар мен құқықтанушылар оған түрлі анықтама беруде.

Сол анықтамалардың бірі:

      Кәсіпкерлік  - азаматтардың, жеке табыс пен пайда игеру мақсатында өз мүлкін қоя отырып, өз атынан немесе заңдық жауапкершіліктегі заңдық тұлға ретінде іске асыратын белсенді қызметі.

      Кәсіпкер – заңмен тиым салынбаған  кез келген шаруашылық қызметпен айналысады: саудалы-сатып алушылық, кеңестік, коммерциялық делдалдықты енгізе отырып, құнды қағаздармен операциялар және т.б. Кәсіпкер өз қызметінде пайда алу мақсатында қоғамдық игі істерді атқара отырып, жеке даралық табыстылықты қамтамасыз ету комбинациясын іске асырады.

      Кәсіпорын – ол өзіндік өндіріске қабілеті бар және де шаруашылықтық-өндірістік міндеттерді шешу үшін бағдарланған мүліктік оқшауланған шаруашылықтық бірлік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. «АДАЛ»  ҰН ӨНІМДЕРІН  ШЫҒАРАТЫН  ӨНЕРКӘСІПТІҢ ШЫҒЫНЫН  ЕСЕПТЕУ
 
 1. кесте. Жұмыс кезеңінің  жоспарының есебі
Барлық  тоқтату түрлері Жылдық  күнтізбек Квартал бойынша
І ІІ ІІІ ІV
1. Барлық уақыттың күнтізбек қоры 365 90 91 92 92
  Жоспарлы тоқтаулар: 42 7 9 15 11
а Жалпы мейрам күндері 8   4 2 2
в Кәсіпорынның  санитарлық тазартуларға тоқтатулар 4 1 1 1 1
г Капиталды жөндеуге тоқтатулар 30   25   5
2. Барлық нақты  жұмыс істеу уақыты 323 83 82 77 81
3. Пайыз бойынша  күнтізбек қорының пайдалануы 88 92 90 83 88
 

1-кесте.  Шығарылу жолы:

 1. 1 жылда 365 күн бар, оны 4 кварталға бөліп тастадық. Яғни І-кв-90күн. ІІ-кв.-91күн. ІІІ-кв.-92күн. ІҮ-кв.-92күн. Бұл бізде барлық уақыттың күнтізбек қоры.
 2. Мейрам күндері мен Ағымдағы жөндеуге кеткен күндер, кәсіпорынның санитарлық тазартуларға кеткен күні мен Капиталдық жөндеуге кеткен тоқтауларының бәрін қойып шығып, осы тоқтатуларды қоссақ-  Жоспарлы тоқтатулар шығады.
 3. Барлық нақты жұмыс істеу уақытын табу үшін: Барлық уақыттың күнтізбек қорынан жоспарлы тоқтатуларды алып тастаймыз, яғни 365-42=323күн.
 4. Енді Барлық нақты жұмыс істеу уақытын Барлық күнтізбек қорына бөліп, оны 100%-ға көбейтсек, бізде пайыз бойынша күнтізбек қорының пайдалануы шығады. Яғни 323/365*100=88. Кварталдардың да пайызын осы жолмен табамыз. Мысалы:  І-ші кварт. 83/90*100=92
 

2-кесте.  Натуралды түрдегі  өнімнің шығын  есебі

  Өнім  түрлері өнім  мөлшері

гр

Өндірілген  өнім (дана)
Тәулігіне Жылына
1 Бөлке нан 850 1300 419900
2 Қара нан 700 1500 484500
  Барлығы 1550 1800 904400
 

2-кесте.Шығарылу жолы:

 1. Бөлке нанның мөлшері 850гр.деп алдым. Мен тәулігіне 1300 нан өндіремін. Енді жылына неше нан өндіретінімді білуім үшін, тәулігіне шығарған нанымды нақты жұмыс істеу уақытыма көбейтемін. Яғни: 1300*323=419900.
 2. Кара нанымның жылдық мөлшерін яғни жылына неше нан өндіретінімді осылай табамын.
 

3-кесте.  Ақшалай түрдегі  өнім шығару есебі

  Өнім  түрлері 1дананың  бағасы Өндірілген  өнім (тг)
Тәулігіне Жылына
1 Бөлке нан 70 59500 19218500
2 Қара нан 65 45500 14696500
  Барлығы   105000 331950000
 

3-кесте.  Шығарылу жолы:

Біз 2-ші кестеде жылына неше нан өндіретінімізді таптық, енді ақшасын есептеуіміз керек.

 1. Бөлке нанның бағасын 70тг. деп  алдым. Тәулігіне неше теңге кететінін білу үшін, 2-кестедегі өнім мөлшерін (850гр) көбейтемін өнімнің бағасына (70тг); Яғни 850*70=59500. Сонымен бізде тәулігіне неше теңге кететіні шығады.
 2. Енді жылына неше теңге кететінін табу үшін , тәулігіне кеткен ақшаны (59500тг) көбейтеміз нақты жұмыс істеу уақытына (323күн). 59500*323=19218500тг.
 3. Қара  нанның бағасы 65тг.   Тәулігіне неше теңге кететінін білу үшін, 2-кестедегі өнім мөлшерін (700гр) көбейтемін өнімнің бағасына (65тг); Яғни 700*65=45500. Сонымен бізде тәулігіне неше теңге кететіні шығады.
 4. Енді қара нанға жылына неше теңге кететінін табу үшін , тәулігіне кеткен ақшаны (45500) көбейтеміз нақты жұмыс істеу уақытына (323күн). 45500*323=14696500тг.
 

4-кесте.  Ұнның құны мен  мөлшерінің есебі

Өнім  түрлері Бөлке нан Қара  нан Барлығы
Өндірілген  өнім 419900 484500 904400
Пайызбен  шығын 167 172  
шикізат 1кг бағасы Жылдық мөлшері Сумма Жылдық мөлшер Сумма Барлығы
Ұн  жоғ. сорт 100 2514 251400     251400
Ұн 1-ші сорт 90     2817 253260 253260
Барлығы     251400   253260 504660
КДШ     5028   5065 10093
Жалпы     256428   258325       514753
 

Шығарылу  жолы:

 1. Нан  өнімін шығарып жатқандықтан маған ұн керек. Нанымның 1-шісі Бөлке нан екіншісі қара нан болғандықтан, ұнды да 2 түрін  аламын. Жоғарғы сорт және 1-ші сорт.  Көтерме бағамен мен жоғарғы сорттың 1кг. 100тг, ал 1-ші сорт ұнның кг.90тг алдым.  Енді жылдық мөлшерімді табуым үшін мен пайыз қоюым керек. Мысалы, мен 1кг ұннын 1-ақ нан шығармайм, шамамен 1,5нандай шығарамын деп болжаммен 167деп алдым жоғарғы сорттың ұнын. 2нанға жетпейді. Екі нан шықса 200деп қояр едім деген сияқты. Енді 2-кестедегі бөлке нанның жылына өндірілген  мөлшерін (149900) осы пайызбен шығыныма(167)  бөліп тастасам, менде жылына неше жоғарғы ұн мөлшері кететіні шығады. Яғни: 419900/167=2514. бұл менде бөлке наныма кететін ұнның мөлшері.
 2. Енді жоғарғы сорт ұнға неше теңге кететінін табу үшін жылына кеткен ұн мөлшерін (2514) ұнның  1кг.бағасына (100тг) көбейтемін. 2514*100=251400тг шықты. Бұл бөлке наныма кететін ұнымның суммасы.
 3. Қара нанға 1-ші сорт ұнынан кетеді. Көтерме бағамен мен 1-ші сорттың 1кг. 90тг. алдым.  Енді жылдық мөлшерімді табуым үшін мен пайыз қоюым керек. Мен пйаыздық шығынымды 172деп алдым. Енді 2-кестедегі қара нанның жылына өндірілген  мөлшерін (484500) , пайызбен шығыныма(172)  бөліп тастасам, менде жылына неше 1-ші сорт   ұн мөлшері кететіні шығады. Яғни: 484500/172=2817. Бұл менде қара наныма кететін ұнның мөлшері.
 4. Енді 1-ші сорт ұнға неше теңге кететінін табу үшін жылына кеткен ұн мөлшерін (2817) ұнның  1кг.бағасына (90тг) көбейтемін. 2817*90=253260тг шықты. Бұл қара наныма кететін ұнымның суммасы.
 5. Барлығы: екі сумманы қосамыз 251400+253260=504660
 6. КДШ- бұл дегеніміз. Мысалы біз нанды өндіргеннен кейін оларды дүкендерге, базарға жеткізуіміз керек, оған көлік керек . Осы көліктің шығынын- КДШ дейміз. Яғни көлікті дайындау шығыны. Бұны табу үшін Сумманы 2-ге көбейтіп 100ге бөлеміз. 251400*2/100=5028 бөлке нан.

  253260*2/100=10093 қара нан.

 1. Жалпы: Суммамен КДШ-ны қоссақ жалпы суммамыз шығады. Яғни 251400+5028=256428 бөлке нан. 253260+5065=258325қара нан.
 

5-кесте.  Басқа шикізаттар  құны мен мөлшерінің  есебі. 

өнім  түрлері Бөлке нан Қара  нан Барлығы
Ұн  мөлшері 2514 2817  
Шикізат 1кг.

бағасы

Мөл-шері Сал-мақ Сумма Мөл-шері Салмақ Сумма Барлығы
Ашытқы 800 0,03 75 60000 0,03 84 6720 127200
Тұз 30 0,01 25 750 0,01 28 840 1590
Су 23 0,02 50 1150 0,02 56 1288 2438
Барлы-

ғы

      61900   168 69328 131228
КДШ     150 1238     1387 2625
Жалпы       63138     70715 133853
 
 1. Нан өндіруім үшін маған шикізаттар керек. Сондықтан  мен нақты керек шикізаттарды жаздым. Олар : ашытқы, тұз, су. Олардың 1кг. Бағасын, мөлшерін  жазып шықтым. Енді салмағын табу үшін ұн мөлшерін (2514) ашытқы мөлшеріне (0,03) көбейтемін.

  1. Бөлке  нанға кететін шикізаттар салмағы  

     Аштықы: 0,03*2514=75

    Тұз: 0,01*2514=25

    Су: 0,02*2514=50

       2. Қара нанға кететін шикізаттардың салмағы:

      Ашытқы: 0,03*2817=84

    Тұз: 0,01*2817=28

    Су: 0,02*2817=56

 1. Шикізаттың суммасын табу үшін, шикізаттың салмағын  көбейтемін шикізаттың бағасына, жеке жеке көбейтіп шығамын.
  1. Бөлке нанға кететін шикізаттардың суммасы:

  Ашытқы: 75*850=60000

  Тұз: 25*30=750

  Су: 50*23=1150

  1. Қара нанға кететін шикізаттардың суммасы:

  Ашытқы: 84*850=67200

  Тұз: 28*30=840

  Су: 56*23=1288

Барлығы деген жерге: Екі өнімге кеткен шикізаттардың  суммаларын қосып шығамын. Яғни: Бөлке  нанға кеткен шикізаттардың суммасы- (Ашытқы+Тұз+Су= Барлық сумма) 60000+750+1150=61900

Қара  нанға кеткен шикізаттардың суммасы: (Ашытқы+Тұз+Су= Барлық сумма) 67200+840+1288=69328

 1. КДШ- табу үшін 4-кестедегідей барлық сумманы көбейтемін екіге, бөлемін 100%-ға.

  Бөлке нан: 61900*2/100=1238;  

  Қара  нан: 69328*2/100=1387

Осы екі  КДШ-ны қоссақ барлық КДШ-н береді: 1238+1387=2625

 1. Жалпы- барлық суммаға КДШ-ны қосқанда шығатын сумма. Яғни: 61900+1238=63138 Бөлке нан;     

  69328+2625=70715 Қара нан; 

  Екеуінің  қосындысы : 63138+70715=133853 Жалпы барлық сумманы береді.

6-кесте.  Электр қуатының  есебі.

  өнім түрлері Жылдық өнім 1-кг-ға берілетін  электр қуаты Электр қуатына  қажеттілік 1квт. тг/сағ.

тарифі

Тариф

бойынша құны

1 Бөлке нан 419900 0,03655 15347 11 168817
2 Қара нан 484500 0,0301 14583 11 160413
 

6-кесте.  Шығарылу жолы.

6-ші  кестедегі электр қуатын есептеуіміз керек. Бізде жылдық өнім , 1квт.-қа кететін тг/сағ. тарифі белгілі.

 1. Енді 1-кг-ға берілетін электр қуатын табу үшін, 2-кестедегі өнім мөлшерін (850) көбейтемін 43-ке, бөлемін млн-ға. Мұндағы млн. - кг-ды грамға айналдырдық.  43- ол берілген.  Яғни бөлке нан: 850*43/1000000=0,03655;  Қара нан: 700*43/1000000=0,0301
 2. Электр қуатына қажеттілікті табу: 1-кг-ға берілетін электр қуатын жылдық өнімге көбейтемін. Яғни:

  0,03655*419900=15347 Бөлке нанның электр қуанының қажеттілігін таптық;

  0,0301*484500=14583 Қара нан электр қуанының қажеттілігі ;

 1. Шыққан  электр қуатының қажеттілігін 1квт.тг/сағ тарифіне көбейтсек бізде - тариф бойынша құны шығады.

  Бөлке нан: 15347*11=168817;   Қара нан:  14583*11=160413;

7-кесте.  Жұмысшының жұмыс  уақытының  есебінің  балансы

  Көрсеткіштер Күн саны
1 Жылдық күнтізбек  күні 365
2 Мейрам күндері 8
3 Кезекті демалыс 21
4 Сырқатқа байланысты келмеген күндер 5
5 Қауымдық және Мемлекеттік міндеттемелерді атқарған күндері 9
6 Мамандығын  жоғарылату мақсатымен жіберген күндері 7
7 Барлық жұмыс  істемеген күндері 50
8 Барлық уақыттың пайдалылық қоры 315
9 Сағат бойынша  жұмысшының істеген сағаты 2520
10 Тәулік бойынша  жұмысшының істеген сағаты 7560

   

Өзіміз  басшы болғандықтан барлығын жан- жақты  есептеп, келмеген күндерді өзіміз қоямыз. Барлық келмеген күндерді қоссақ бізде  барлық жұмыс істемеген күндер шығады. Яғни: 8+21+5+9+7=50; Енді оны жылдық күнтізбектен алып тастасақ –барлық уақыттың пайдалылық қоры шығады: 365-50 =315күн;

Жұмысшылар 8сағат жұмыс істейді . Сонымен  біз Барлық жұмыс уақытының пайдалылық қорын 8 сағатқа көбейтсек- Сағат  бойынша жұмысшының істеген сағаты шығады. 315*8сағ=2520

 Ал  Тәулік бойынша жұмысшының істеген  сағатын шығару үшін 315*24сағ=7560

8-кесте.  Бір пеште қызмет  атқаратын өндіріс  жұмысшының санының  есебі

  Маман түрлері Разря-ды Кезекте-гі саны Сменадағы саны Нақты құрамы Ауыстыру Штат-тық құрамы
1 Нан пісіруші шебер V 1 3 3 1 4
2 Қамыр илеуші IV 1 3 3 1 3
32 Қондырғыдағы  қызметкер III 1 3 3   4
4 Дайын өнімді тиеуші, тасымалдаушы II 1 3 3   3
  Барлығы   4 12 12 2 14

9-кесте.  Тарифтік төлем  есебі

  Маман түрлері Кезекте-гі саны Разря-ды Тг-мен  ал.

1жұм. сағ.тө-лем мөлшері

% Тг-мен  ал.1жұм.1кез. т.мөлшері Тариф мөлшері
 
1пеш
1 Нан пісіруші шебер 1 V 7,8 30 62,4 62,4
2 Қамыр илеуші 1 IV 5,2 20 41,6 41,6
3 Қондыр-ғыдағы қызметкер 1 III 5,2 20 41,6 41,6
4 Дайын өнімді тиеуші, тасымал-даушы 1 II 7,8 30 62,4 62,4
 

9-кесте.  Шығарылу жолы.

Жұмышыларымыздың  кезектегі саны  белгілі. Енді Тг-мен алғандағы 1 жұмысшының сағаттық төлем мөлшерін табу үшін:

1) . 65/100*40=0,26

 1. нан пісірушіге-30%
 2. қамыр илеуші-25%
 3. қондырғы қызметкерлеріне-30%
 4. ДӨ тиеуші -30%

2). Тг-мен ал.1жұм. сағ.төлем мөлшері:

       30*26/100=7,8     

    20*26/100=5,2                  

  20*26/100=5,2                  

  30*26/100=7,8                 

3). Тг-мен ал.1жұм.1кезекті  төлем мөлшері:

     7,8*8сағ=62,4

  5,2*8сағ=41,6

  5,2*8сағ=41,6

    7,8*8сағ=62,4

10-кесте.  Өндіріс жұмысшыларының  еңбекақы есебі

  өнім түлері Жылдық өнім Төлем қабілет Қаб.төлем еңбекақы қоры Қосымша төлем

7%

Нег,қос. Жылдың еңбекақы қоры Әлеу. Камсыздан-дыру

12%

1 Бөлке нан 419900 0,77 323323 22633 345956 41515
2 Қара нан 484500 0,97 469965 32898 502863 60344
  Барлығы 904400   793288 55531 848819 101859
 

10-кесте. Шығарылу  жолы:

 1. Төлем қабілетін шығару үшін 2-кеседегі тәулігіне өндірілген өнімді 24сағатқа бөлеміз, одан шыққан санды өнімнің 1дана бағасына  бөлеміз. Яғни:
"1С:Бухгалтерия 8" программа