12 жұп бассүйектерінің ми нервтерінің анатомиясы мен иннервациялау аймақтары

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

 

 

 

 

 

СӨЗДІК

Тақырыбы:

12 жұп  бассүйектерінің ми нервтерінің  анатомиясы мен иннервациялау  аймақтары.

 

 

 

                                                         Орындаған: Байжикеева Қ.

                                    Тобы: 103 «А» ҚДС

                                               Қабылдаған:Танабаев Б.Д.

                             

                                        Шымкент 2013

Жұлын жүйкелері – nervi spinales – cпинномозговые нервы

Мойын жүйкелері -  nervi cervicales – шейные нервы

Шүйде асты жүйкесі –  n.suboccipitalis – подзатылочный нерв

Шүйденің үлкен жүйкесі  – n.occipitales maior – большой затылочный нерв

Мойын өрімі – plexus cervicales – шейные сплетение

Көкет жүйкесі – n.phrenicus – диафрагмальный нерв

Иық өрімі – plexus brachialis – плечевое сплетение

Өрім салалары – trunci plexus – стволы сплетения

Жоғарғы саласы – truncus superior – верхний ствол

Ортаңғы саласы – truncus medius – средний ствол

Төменгі саласы – truncus inferior – нижний ствол

Бұғанаүсті бөлігі – pars supraglauicularis – надключичная часть

Бұғанаүсті жүйкесі –  n. subclavius – подключичный нерв

Жауырынүсті жүйкесі –  n. suprascapularis – надлопаточный нерв

Көкіректің ортаңғы жүйкесі-  n.pectoralis medialis – медиальный грудной нерв

Бұлшықет-тері жүйкесі –  n. musculocutanes – мышечно-кожный нерв

Қар терісінің ортаңғы  жүйкесі – n.cuta

 

 


12 жұп бассүйектерінің ми нервтерінің анатомиясы мен иннервациялау аймақтары