1995-2005жж. Қарағанды қаласындағы дизентериямен сырқаттанушылықты ретроспективті эпидемиологиялық талдау

 

Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті

Коммуналды гигиена және эпидемиология  кафедрасы

 

 

 

 

 

Курстық жұмыс

1995-2005жж. Қарағанды қаласындағы  дизентериямен сырқаттанушылықты  ретроспективті эпидемиологиялық  талдау

 

 

 

 

Орындаған: 503 топ ҚДС Сапишева А.Г.

Тесерген: м.ғ.к.доцент Шайзадина Ф.М.

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды 2013

Мазмұны:

 

  1. Кіріспе
  2. Ретроспективті эпид талдау
  3. Эпидемияға қарсы шаралар
  4. Қорытынды
  5. Пайдаланған әдебиет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизентерия

 

Син: шигеллез

Дизентерия (dysenteria) – интоксикация көріністерімен жүретін және тоқ ішектің дистальды бөлігін басым зақымдайтын, шигеллалармен шақырылатын жұқпалы ауру.

Этиологиясы. Дизентерия қоздырғышы Shigella туысы, Enterobacteriaceae тұқымдастығына жатады. Қазіргі кезде дизентерия қоздырғышының 50-ден астам серологиялық типтері бар. Шигеллалардың 4 түрін ажыратады: 1) Sh. dysenteria-ға жататын Григорьева-Шига, Штуцер-Шмитц, Лардж-Сакс; 2) Sh.flexneri Нбюкастл түрастымен; 3) Sh. boydi; 4) Sh. sonnei. Морфологиялық барлық түрлері бір-біріне ұқсас, 0,3-0,6Х1-3 мкм таяқша тәрізді бактериялар. Қозғалмайды, спора мен капсула түзбейді, грам теріс, қарапайым қоректік орталарда жақсы өседі. Бұзылған кезде интоксикациялық синдромның себебі болатын эндотоксин бөледі.Экзотоксин түзуге қабілетті, олардың ішінде энтеротоксиндер (термолабильді және термостабильді) ішек саңылауына сұйықтықтардың секрециялануын тудырады, цитотоксин – эпителиальды жасушалардың мембраналарын бұзады. Дезинфекциялық заттарға өте сезімтал.

Эпидемиологиясы. Инфекция көзі – жедел немесе созылмалы дизентериямен науқас адамдар, реконвалесценттер, бактерия тасымалдаушылар.Басым эпидемиологиялық қауіп тудыратындар – аурудың қозу кезеңінде қоршаған ортаға көп мөлшерде қоздырғышты бөлетін жедел дизентериямен науқастар. Берілу механизмі – фекальды-оральды. Берілу жолдары – алиментарлы,  су және тұрмыстық-контактты. Берілу факторлары – тағамдық заттар, су, қол және тұрмыстық заттар, шыбындыр, топырақ. Қабылдаушылық әр түрлі жас топтарындағы адамдарда әр түрлі (мектепке дейінгі жастағы балаларда басым). Жаз-күз айларында көп таралады. Инфекциядан кейінгі иммунитет тұрақсыз, типіне және түріне байланысты 1 жылға дейін.

Алдын алу шаралары. Дизентериямен күресу емдік-профилактикалық, санитарлы-гигиеналық және эпидемияға қарсы шаралар комплексімен жүреді.

 

 

 

 

 

 

 

1995-2005 жж. кезеңінде дизентериямен сырқаттанушылық динамикасы

Жылдар

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Тұрғындар саны

583100

591200

600100

607400

617400

624000

633300

641100

613617

614600

608500

Ауырғандардың абсолютті саны 100 тұрғынға

767

997

742

921

957

1041

925

1190

663

952

839

J‰ сырқаттанушылық  көрсеткіші

131,5

168,6

123,6

151,6

155,1

166,8

146,0

185,6

108,0

154,8

137,8
  Кесте 1.

 

График 1.

Алынған мәліметтер бойынша 2006 жыл келер жылдағы тенденциясы анықталды. Бірақ осы жылы сырқаттануын келер жылдар қисығы өткен жылдағы сырқаттанушылықтың әрбір көтерілуі жыл сайын тенденция деңгейімен төмендеп отырғаны байқалды. Осы себептерге байланысты сырқаттануын болжам жылдағы көлемі 2006 жылы 164,5 және 130,6 дейінгі аралығында болады.

 

 

1995-2005 жж. Қарағанды қаласындағы дизентериямен сырқаттанушылық көрсеткіші

Кесте 2.

Жылдар

Абсолютті саны

Х

1995

767

131,5

-5

25

-657,5

149,6

1996

997

168,6

-4

16

-674,4

149,3

1997

742

123,6

-3

9

-370

149,0

1998

921

151,6

-2

4

-303,2

148,7

1999

957

155,1

-1

1

-155,1

148,4

2000

1041

166,8

0

0

0

148,1

2001

925

146,0

1

1

146,0

147,8

2002

1190

185,6

2

4

371,2

147,5

2003

663

108,0

3

9

324

147,2

2004

952

154,8

4

16

619,2

146,9

2005

839

137,8

5

25

689

146,6

2006

   

6

   

147,5

9994

1629,4

 

110

-10,8

 

 

 

Сырқаттанушылықтың  өсу және кемуінің орташа жылдық темпі

 

 

 

 

 

 

Кесте 3.

Жылдар

1995

131.5

149.6

-18.1

+

1996

168.6

149.3

19.3

1997

123.6

149.0

25.7

1998

151.6

147.8

2.9

1999

155.1

148.4

6.7

2000

166.8

148.1

18.7

2001

146.0

147.8

-1.8

2002

185.6

147.5

38.1

2003

108.0

147.2

-39.2

2004

154.8

146.9

7.9

2005

137.8

146.6

-8.8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 жылдан 2005 жылға дейінгі аралықтағы айлық типтік сырқаттанушылық мәліметтері

Кесте 4.

Айлар

Сырқаттанушылық көрсеткіші

95% мүмкіншілік

Қаңтар

5,870

7,540

4,210

Ақпан

4,550

5,100

4,010

Наурыз

3,580

4,820

2,340

Сәуір

6,690

5,270

2,100

Мамыр

4,750

5,970

3,520

Маусым

6,140

9,500

2,780

Шілде

7,530

9,050

6,000

Тамыз

24,840

31,600

18,080

Қыркүйек

40,720

54,660

26,780

Қазан

28,590

38,090

19,090

Қараша

11,540

12,270

10,810

Желтоқсан

5,060

5,440

4,680


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  График 2.

 

 

 

Маусымдық жоғарылаудың басталу мерзімі – төменгі шекарасы 22 шілде, жоғарғы шекарасы – 12 сәуір, соңы – төменгі шекарасы 20 желтоқсан, жоғарғы шекарасы 26 желтоқсан. Маусымдық жоғарылау ұзақтығы – төменгі шекарасы ≈5 ай, жоғарғы шекарасы≈7 ай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизентерия сырқаттанушылығының 0-1  жас аралығындағы көрсеткіштердің таралу динамикасы

Кесте5.

Жылдар

Х

1995

357.8

-5

25

-1789

-366.1

1996

570.3

-4

16

-2281.2

-152.2

1997

343.6

-3

9

-1030.8

61.7

1998

619.3

-2

4

-1238.6

275.6

1999

650.9

-1

1

-650.9

489.5

2000

626.5

0

0

0

703.4

2001

585.4

1

1

585.4

917.3

2002

398.1

2

4

796.2

1131.2

2003

692.1

3

9

2076.3

1345.1

2004

1384.4

4

16

5537.6

1559

2005

1509.2

5

25

7546

1772.9

2006

 

6

   

1986.8

7737.6

 

110

23532

 

 

 

=1615,2+(-243,4*6)=154,8

 

Дизентерия сырқаттанушылығының өсу және кемуінің орташа жылдық темпі

 

 

 

Дизентерия сырқаттанушылығының көпжылдық динамикасы

Кесте 6 .

Жылдар

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

357.9

570.3

343.6

619.3

650.9

626.5

585.4

398.1

692.1

1384.4

1509.2


 

1995-2005 ж дизентерия сырқаттанушылығының 0-1 жас аралығындағы көпжылдық динамикасының графигі

                 График3

1995-2005 ж ж.  дизентерия сырқаттанушылығының  қауіп қатер тобына  жаңа туған нәрестелер мен 0-3 жас аралығындағы  балаларды жатқызамыз.  Дизентерия сырқаттанушылығының көпжылдық динамикасын №3 графикке қарай отырып анықтаймыз, яғни, сырқаттылықтың  ең жоғарғы мәндері: 1995,1997,1999 жылдарға сәйкес келеді. Дизентерия сырқаттанушылығының 0-1 жас арасындағы өсу және кемуінің орташа жылдық темпі тең, ал 2006 жылға болжам жасасақ 154,8% тең болады.

 

 

Сырқаттанушылықтың  теориялық деңгейі

Кесте7.

Жылдар

1995

357.8

-366.1

723.9

 

 

+

1996

570.3

-152.2

722.5

1997

343.6

61.7

      281.9

1998

619.3

275.6

343.7

1999

650.9

489.5

161.4

2000

626.5

703.4

-76.9

2001

585.4

917.3

-331.9

2002

398.1

1131.2

-733.1

2003

692.1

1345.1

-653

2004

1384.4

1559

-174.6

2005

1509.2

1772.9

-263.7 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дизентерия сырқаттанушылығының  1  жас аралығындағы көрсеткіштердің таралу динамикасы

Кесте8.

Жылдар

Х

1995

559.8

-5

25

-2799

660.9

1996

874.7

-4

16

-3498.8

674.5

1997

659.9

-3

9

-1979.7

688.1

1998

683.3

-2

4

-1366.6

701.7

1999

856.2

-1

1

-856.2

715.3

2000

883.2

0

0

0

728.9

2001

471.0

1

1

471.0

742.5

2002

590.7

2

4

1181.4

756.1

2003

544.6

3

9

1633.8

769.7

2004

760.4

4

16

3041.6

783.3

2005

1134.7

5

25

5673.5

796.9

2006

 

6

   

810.5

8018.5

 

110

1501

 

 

 

=478,2+(-60,9*6)=112,8

 

Дизентерия сырқаттанушылығының өсу және кемуінің орташа жылдық темпі

 

 

 

Дизентерия сырқаттанушылығының көпжылдық динамикасы

Кесте 9 .

Жылдар

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

559.8

874.7

659.9

683.3

856.2

883.2

471.0

590.7

544.6

760.4

1134.7


 

1995-2005 ж дизентерия сырқаттанушылығының 1 жас аралығындағы көпжылдық динамикасының графигі

График4

1995-2005 ж ж.  сырқаттылықтың қауіп қатер тобына 1 жасқа  дейінгі балалар жатады. Дизентерия сырқаттанушылығының  1 жас аралығындағы көпжылдық динамикасын №4 график бойынша карастырамыз.  Сырқаттылықтың жоғарғы мәндері 1995, 1996,1997,1999 жылдарға сәйкес келеді, қалған жылдары cәйкесінше төменірек.

 

 

 

 

 

Сырқаттанушылықтың  теориялық деңгейі                             

Кесте10.

Жылдар

1995

559.8

660.9

-101.1

 

 

+

1996

874.7

674.5

173.2

1997

659.9

688.1

-28.2

1998

683.3

701.7

-18.4

1999

856.2

715.3

140.9

2000

883.2

728.9

154.3

2001

471.0

742.5

-271.5

2002

590.7

756.1

-165.4

2003

544.6

769.7

-225.1

2004

760.4

783.3

-22.9

2005

1134.7

796.9

337.8


  

 

Тұрғындар

2005 жыл

А

J

%

1 жасқа дейін

123

1509,2

22,6

1 жас

95

1134,7

17,0

2 жас

64

676,1

10,1

3 жас

49

466,6

7

4-6

92

801,1

12

7-9

42

148,6

2,2

10-14

49

101,4

1,5

14 дейін

514

957,9

14,4

15-19

59

104,7

1,5

20-29

114

110,1

1,6

30-39

44

426,4

6,4

40-49

26

90,5

1,3

50-59

28

43,2

0,6

60 жас жоғары

54

80,0

1,2

Барлығы

 

6650,5

100
2005 жылы  Қарағанды қаласында дизентериямен сырқаттанушылықтың әр түрлі жастар арасындағы таралуы

Кесте 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3.

 

2005 жылы әр түрлі жастар арасындағы дизентериямен сырқаттанушылықтың көп таралуы байқалған. 3 график бойынша 1 жасқа дейінгі балалар, 3-6 жас және 10-19 жас аралығындағы балалардың  сырқаттануларының сызба конфигурациялары ұқсас , бірақ циклділік 1 жасқа дейінгі балаларда айқын білінеді. Ересектерде тенденциясының біршама төмендеуі байқалады. 1 жасқа дейінгі балалардың сырқаттануының себебі жасанды тамақтанумен немесе иммунитеттің толық қалыптаспауымен байланысты болуы мүмкін. Ұйымдасқан мектепке дейінгі балалар мекемесі (3-6жас) мен мектептегі (10-18жас) балалар арасында сырқаттанушылықтың таралу себебі олардың бір асханадан тамақтануында және жеке бас гигиенасын сақтамауында болуы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

2005 ж.

БДБМ саны

Балалар саны

БДБМ зақымдалуы

%

Оның ішінде жағдайлар санымен

Ауырғандардың барлығы

1

2

%

3

 

%

Бөбектер бақшасы

8

598

2

25

2

     

2

0,3

Бала-бақша

5

346

1

20

1

     

1

20

Балалар ұжымы

138

8274

40

29

39

1

0,7

 

41

0,5

Мектептер

84

70622

84

100

80

2

2,4

2

90

0,1

Мектеп-интернат

15

3417

5

33

4

   

1

7

0,2

Санаторий

5

735

1

20

1

     

1

0,1

Балалар үйі

2

186

1

50

1

     

1

0,5

Мүгедектер  үйі

23

10292

4

17

3

1

4,3

 

5

0,05

СПТУ

                   

Барлығы:

280

114472

138

 

131

4

 

3

148

 2005 жылда тұрғындардың жедел  дизентериямен зақымдалуы

Кесте 7.

 

Кестеге қарай  отырып 2005 жылы балалар ұжымы мен  мектептерде дизентнриямен зақымдалу кеңінен таралған. Таралу себебі мынадай жағдайларға байланысты болуы мүмкін: тамақтану жері ортақ (асхана), жеке бас гигиенасын сақтамау және де адамдар санының көп болуы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір жасқа дейінгі балалардың әр түрлі  тамақтандыру кезіндегі сырқаттанушылығы

Кесте 8.

1 жасқа дейінгі  сырқаттанушылық

Тамақтандыру

Ас үйінде тамақтану

Үй тағамымен  байланысы

Дүкен тағамымен  байланысы

Жеке бас  гигиенасын сақтамау

Емізу

Жасанды

Аралас

123

20

62

41

14

60

24

32

%

16.2

50.4

33.3

11.3

48.7

19.5

26.0


 

Бұл кестеде  жасанды тамақтану(50,4%), аралас тамақтану(33,3%), үй тағамымен байланысты(48,7%), жеке бас гигиенасын сақтамау(26,0%) жоғарғы көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Себебі бұл нәрестелерде ана сүтімен берілетін ақуыздардың болмауымен, иммунитеттің нашар дамуымен және жасанды тағамды дайындау кезінде тазалықты сақтамаумен байланысты болуы мүмкін. Сырқаттың таралуының негізгі себебі жеке бас гигиенасын дұрыс сақтамау болып  табылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 жылдан 2005 жылдар кезеңіндегі шигеллездердің  этиологиялық құрылымы

Кесте 9.

Жыл дар

Аурулар

Бак. дәлелд.

Зонне

%

Флекснер

%

Бойда

%

Ньюкестл

%

Григ-Шига

%

Ларж Сакс

%

Шмитд Штуцер

%

Про визор

%

1995

767

279

83

0,8

145

1,4

23

0,2

25

0,2

       

3

0,03

   

1996

997

359

160

1,6

54

0,5

20

0,2

126

1,2

   

6

0,06

3

0,03

   

1997

742

376

88

0,8

194

1,9

17

0,1

72

0,7

1

0,01

   

4

0,04

   

1998

921

457

158

1,5

196

1,9

3

0,03

88

0,8

3

0,03

6

0,06

3

0,03

   

1999

957

572

123

1,2

333

3,3

25

0,2

71

0,7

3

0,03

6

0,06

7

0,07

3

0,03

2000

1041

660

318

3,1

246

2,4

5

0,05

85

0,8

1

0,01

5

0,05

       

2001

925

554

213

2,1

176

1,7

35

0,3

96

0,9

   

30

0,3

3

0,03

1

0,01

2002

1190

731

286

2,8

267

2,6

24

0,2

119

1,1

   

32

0,3

2

0,02

1

0,01

2003

663

445

143

1,4

161

1,6

7

0,07

82

0,8

1

0,01

44

0,4

6

0,06

1

0,01

2004

952

682

220

2,2

405

4

7

0,07

32

0,3

   

17

0,1

   

1

0,01

2005

839

668

207

2,0

416

4,1

8

0,08

12

0,1

1

0,01

15

0,1

8

0,08

1

0,01

Бары:

9994

5792

1999

20

2593

25,9

174

1,7

808

0,8

10

0,1

161

1,6

39

0,3

8

0,08

1995-2005жж. Қарағанды қаласындағы дизентериямен сырқаттанушылықты ретроспективті эпидемиологиялық талдау